Acasa » 2013 » July » 18

Informatii din ziua: July 18th, 2013

Din data de: 18/7/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de OG privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru POSMediu 2007 – 2013

[ 18.07.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Ordonanță a Guvernului privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea [...]

Din data de: 18/7/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările și serviciile presatete de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

[ 18.07.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările și serviciile presatete de către [...]