Acasa » 2013 » May » 09

Informatii din ziua: May 9th, 2013

Din data de: 9/5/2013

MMSC supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”

[09-05-2013] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice. Eventualele propuneri / opinii [...]

Din data de: 9/5/2013

MMSC supune dezbaterii publice a proiectul de Ordin, pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 152/558/1119/532 din 2008

[ 09.05.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 152/558/1119/532 [...]