Acasa » 2013 » April » 18

Informatii din ziua: April 18th, 2013

Din data de: 18/4/2013

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională…

[ 18.04.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor [...]

Din data de: 18/4/2013

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a guvernului privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public…

[ 18.04.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a guvernului privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în [...]