Acasa » 2013 » February » 21

Informatii din ziua: February 21st, 2013

Din data de: 21/2/2013

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: Hotărâre a Guvernului privind restricțiile de utilizare a…

[ 21.02.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: Hotărâre a Guvernului privind restricțiile de utilizare a numitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice Eventualele propuneri / opinii / sugestii pot fi [...]

Din data de: 21/2/2013

Nairobi: Provocările de mediu în cadrul dezvoltării durabile, contribuția UNEP la procesul de elaborare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și promovarea consumului și producției durabile

[21.02.2013] În continuarea discuțiilor care au avut loc în cadrul celui de-al 27-lea Consiliu de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), care se desfașoară în cursul acestei saptamâni la sediul Nairobi, la sediul UNEP, au fost organizate consultări ministeriale cu tema Provocările de mediu în cadrul dezvoltării durabile, contribuția UNEP la procesul de [...]