Acasa » 2012 » November » 19

Informatii din ziua: November 19th, 2012

Din data de: 19/11/2012

Ordin de ministru pentru aprobarea modelului și conținutului formatelor pentru planurile de monitorizare a emisiilor și a datelor tonă-kilometru, precum și pentru rapoartele privind emisiile și datele tonă-kilometru, aferente …

[ 19.11.2012 ] În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ordin de ministru pentru aprobarea modelului și conținutului formatelor pentru planurile de monitorizare a emisiilor și a datelor tonă-kilometru, precum și pentru rapoartele privind emisiile și datele tonă-kilometru, aferente activităților de aviație [...]