Acasa » 2012 » November » 07

Informatii din ziua: November 7th, 2012

Din data de: 7/11/2012

Oprirea neplanificată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă nu a afectat siguranţa populaţiei şi a mediului înconjurător

[ 07.11.2012 ] Referitor la oprirea neplanificată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă: În urma informaţiilor survenite de la Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, staţiile automate de monitorizare a debitului dozei gama absorbite în aer nu indică creşteri ale valorilor, iar rezultatele măsurătorilor se încadrează în valorile fondului natural. Monitorizarea de către staţiile automate se [...]

Din data de: 7/11/2012

Ministerul Mediului si Padurilor a elaborat proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã din Rezerva pentru instalaþiile nou-intrate, instalatiilor cu modificãri semnificative de capacitate si pentru instalatiile care îsi înceteazã total sau partial functionarea (închideri) pentru perioada 2013 – 2020

[ 07.11.2012 ] În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Mediului si Padurilor a elaborat proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã din Rezerva pentru instalaþiile nou-intrate, instalatiilor cu modificãri semnificative de capacitate si pentru instalatiile [...]

Din data de: 7/11/2012

Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) supune dezbaterii publice Proiectul de Lege privind emisiile industriale

[ 31.10.2012 ] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP) supune dezbaterii publice Proiectul de Lege privind emisiile industriale. Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 20 de zile de la data publicării (08.11.2012), respectiv până la data de 27.11.2012, la Ministerul [...]