Acasa » 2012 » March » 28

Informatii din ziua: March 28th, 2012

Din data de: 28/3/2012

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Listei cuprinzând 2 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Listei cuprinzând 2 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora Cetăţenii şi instituţiile [...]

Din data de: 28/3/2012

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile [...]

Din data de: 28/3/2012

Agendă Ministru din 28.03.2012

[ 28.03.2012 ] Vizită oficială în judeţul Maramureş Ora 09,00 – 10,00 Întâlnire cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi ai instituţiilor subordonate MMP (sediul Prefecturii); Ora 10,00 – 10,30 Semnare contracte AFM – Conferinţă de presă (sediul Prefecturii); Ora 11,00 – 12,30 Vizită şi inaugurare la Microhidrocentrala de pe râul Valea Neagră – Firiza