Acasa » 2012 » March » 15

Informatii din ziua: March 15th, 2012

Din data de: 15/3/2012

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plăţii de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a taxei de asociere a Gărzii Naţionale de Mediu la reţeaua europeană IMPEL pentru anii 2012 şi 2013

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plăţii de către Ministerul Mediului şi Pădurilor a taxei de asociere a Gărzii Naţionale de Mediu la reţeaua europeană IMPEL pentru anii 2012 şi 2013 Cetăţenii şi instituţiile interesate [...]

Din data de: 15/3/2012

Anunţ contractare servicii consultanţă

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Implementare al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” lansează procedura internaţională de selecţie pentru contractarea serviciilor de consultanţă privind revizuiarea şi reeditarea “Codului de bune practici agricole privind protejarea apei împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole”.

Din data de: 15/3/2012

Anunţuri câştigători-Licitaţia 11/NCB/2011

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” a lansat licitaţie pentru lucrări de construcţie:
“Extindere canalizare menajeră străzi secundare satele Albeştii Pământeni şi Albeştii Ungureni, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş”