Acasa » 2012 » March » 14

Informatii din ziua: March 14th, 2012

Din data de: 14/3/2012

Oportunităţi Angajare

Organismul Intermediar POS Mediu Timişoara – Compartimentul Control Financiar – Consilier Asistent

Din data de: 14/3/2012

Oportunităţi Angajare

Compartimentul Juridic – Instrumente Structurale – Consilier Juridic Principal
Direcţia Control Financiar al Instrumentelor Structurale – Compartimentul Nereguli – Consilier Debutant
Direcţia Fonduri Structurale – Serviciul Verificare Tehnică – Consilier Debutant
Direcţia Control Financiar al Instrumentelor Structurale – Serviciul Verificare Financiară – Consilier Superior
Direcţia Fondul de Coeziune – Serviciul Monitorizare Raportare – Consilier Principal