Acasa » 2012 » March » 06

Informatii din ziua: March 6th, 2012

Din data de: 6/3/2012

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional …

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A., a terenului în suprafaţă de 16,4030 ha, proprietate publică a statului, în [...]

Din data de: 6/3/2012

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în [...]