Acasa » 2012 » March » 02

Informatii din ziua: March 2nd, 2012

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

Proiectul Asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitatele prioritare din SCI Călimani-Gurghiu

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

Proiectul Conservarea Aquilei pomarina în România

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

Proiectul Managementul conservativ al habitatului 8310 din situl Natura 2000 Semenic – Cheile Carasului

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

Proiectul Conservarea liliecilor în Munţii Pădurea Craiului şi în Munţii Trascău

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

Proiectul Gestionarea durabilă a patrimoniului natural din Aria Naturală Protejată Racâş Hida Sit de interes comunitar

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

Proiectul Managementul durabil al sitului Natura 2000 Igniş

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

WATER CoRe: Water scarcity and droughts; coordinated actions in European regions

Din data de: 2/3/2012

proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile derulate de catre ARPM/APM-uri

Proiectul Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus Arctos din zona CE a Carpaţilor Orientali