Acasa » 2012 » February » 24

Informatii din ziua: February 24th, 2012

Din data de: 24/2/2012

M.M.P. prin UMP-INPC pregăteşte Licitaţia nr. 16/NCB/2012 de selecţie pentru „Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna”

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru lucrări de construcţie aferente următorului obiectiv de investiţii: „Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna”.

Din data de: 24/2/2012

A N U N Ţ

Procesul-verbal nr. 191.490 din 23.02.2012 al Comisiei de Atribuire gestionarilor consacraţi a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice

Din data de: 24/2/2012

Oportunitati Angajare

12-14 martie 2012 – Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu

Din data de: 24/2/2012

Oportunitati Angajare

12-14 martie 2012 – Direcţia Fondul de Coeziune