Acasa » 2012 » January » 19

Informatii din ziua: January 19th, 2012

Din data de: 19/1/2012

Ordinul nr. 2498 din 18.10.2011

Ordinul nr. 2498 din 18.10.2011 privind aprobarea componenței nominale a C.M.S.U. și a C.O.S.U.

Din data de: 19/1/2012

Ordinul nr. 910 din 11.06.2010

Ordinul nr. 910 din 11.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al C.M.S.U. și al C.O.S.U.

Din data de: 19/1/2012

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council

Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks (în limba engleză)

Din data de: 19/1/2012

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (în limba română)

Din data de: 19/1/2012

Avizul de Mediu nr. 18 din 04.06.2010

Avizul de Mediu nr. 18 din 04.06.2010 emis în scopul adoptării Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung (perioada 2010 – 2035)

Din data de: 19/1/2012

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

Din data de: 19/1/2012

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice