Acasa » 2012 » January

Informatii din anul: 2012

Din data de: 31/1/2012

Anunt

Referatul nr. 238.279 din 28.12.2011 pentru aprobarea rezultatelor finale privind atribuirea directă a 11 fonduri cinegetice pentru gestionarii propuşi de către proprietarii de terenuri Anexa nr. 1 la Referatul de aprobare nr. 238.279 din 28.12.2011 cu fondurile cinegetice pentru care se face dovada îndeplinirii condiţiilor pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice Anexa nr. [...]

Din data de: 30/1/2012

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind plata contribuţiei voluntare a României la bugetul Secretariatului Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, …

Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind plata contribuţiei voluntare a României la bugetul Secretariatului Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971, în vederea organizării la Bucureşti, în perioada 1-14 iulie 2012, a celei de-a 11-a reuniuni a conferinţei părţilor