Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor.

Data publicarii : 22 Oct 2021

Proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice p a regulamentului de functionare a Comisiei de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor, inclusiv a Referatului de aprobare.

Documentele in format pdf vor fi afisate la sectiunea Transparenta - Proiecte de acte normative, cu urmatorul anunt:

“in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice si a regulamentului de funcfionare a Comisiei de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor.”

Cetatenii, institutiile si organizatiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, in termen de 10 de zile de la data publicarii la MMAP, Directia Gestionarea Deseurilor, persoana de contact: lonela Diana Petcu, consilier superior - Directia Gestionarea Deseurilor, e-mail: diana.petcu@mmediu.ro.

ADRESA 

REFERAT DE APROBARE

PROIECT OM