Proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă la unele specii de păsări admise la vânătoare.

Data publicarii : 12 Jul 2021

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă la unele specii de păsări admise la vânătoare pe care îl supune consultării publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Direcția Managementul Resurselor Cinegetice, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro.


 

Referat de aprobare 

Anexa nr. 1 la referatul de aprobare

Situație dinamica efective-cote-realizari 2010-2021 (Anexa 2)

Ordinul pentru aprobarea cotelor de recoltă la unele specii de păsări

Anexele 1 -3  la Ordinul nr.  al MMAP

Anexa 4 la ordin