Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea valorilor-limită pentru indicatorii Lzsn, Lnoapte, Lzi și Lseară

Data publicarii : 17 Sep 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea valorilor-limită pentru indicatorii Lzsn, Lnoapte, Lzi și Lseară.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

În termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării, persoană de contact: domnul Victor Minchevici, e-mail: victor.minchevici@mmediu.ro , fax: 021-316.04.21.