Proiectul de hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora și a terenurilor aferente, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bilbor, judeţul Harghita

Data publicarii : 02 Sep 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere precum și trecerea cu titlu gratuit a acestora și a terenurilor aferente, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bilbor, judeţul Harghita.

Proiect HG | Nota de fundamentare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data postării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Politici și Strategii în Silvicultură, persoana de contact domnul Macău Cristian, e-mail: cristian.macau@mmediu.ro, fax: 0213169765.