Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Data publicarii : 09 Sep 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Proiect HG | Nota de fundamentare 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării proiectului de act normativ pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este domnul Mircea Stoianescu, telefon: 021 408 9567.