Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece.

Data publicarii : 28 Sep 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece.

Proiect | Notă de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact: Dănuț Iacob, direcția generală păduri și strategii în silvicultură, email: danut.iacob@mmediu.ro.