Proiect de Ordin privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

Data publicarii : 27 Aug 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor 
privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră. 

Proiect OM privind numirea reprezentanților părtii romane I Proiect Ordin tratate bilaterale

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării proiectului de act normativ 
pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor, Direcția Managementul Resurselor de Apă.
Persoane de contact:

- domnul  Gheorghe CONSTANTIN, director, adresă de email: gheorghe.constantin@mmediu.ro;
- doamna Elena MONEA, consilier superior, adresă de email: elena.monea@mmediu.ro;