Proiect de Ordin privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele, incluzând și aria naturală de interes național B.10. Ostrovul Mare

Data publicarii : 11 Aug 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele, incluzând și aria naturală de interes național B.10. Ostrovul Mare.

Proiect de ordin | Referat de aprobare | Anexe la Ordin ( plan de management, harți si fotografii)

Cetățenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate, email: anca.craciunas@mmediu.ro, persoană de contact: Anca Crăciunaș - Consilier superior.