Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanță comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa şi al ariilor naturale protejate de interes național cu care se suprapun

Data publicarii : 19 Aug 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanță comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa şi al ariilor naturale protejate de interes național cu care se suprapun.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoană de contact: doamna Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.

13.10.2021

  În data de 20 octombrie a.c. va avea loc la sediul Administrației Parcului Natural Apuseni, localitatea Sudrigiu, nr. 136 , Comuna Rieni, județul Bihor, o dezbatere publică cu privire la proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0081 Munţii Apuseni – Vlădeasa şi al ariilor naturale protejate de interes naţional cu care se suprapun.

Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail liliana.virtopeanu@mmediu.ro.

  În condițiile în care numărul înscrierilor pentru participare în format fizic va depăși numărul maxim de persoane stabilit de prevederile legale în vigoare în contextul generat de pandemia de COVID-19, accesul în sală se va face în ordinea înscrierilor la cuvânt. Forma de organizare a dezbaterii va permite și accesul online

 

15.10.2021

 Întâlnirea din data de 20 octombrie a.c. care va avea loc la sediul Administrației Parcului Natural Apuseni, localitatea Sudrigiu, nr. 136 , Comuna Rieni, județul Bihor și în care se va dezbate proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0081 Munţii Apuseni – Vlădeasa şi al ariilor naturale protejate de interes naţional cu care se suprapun, se va desfășura începând cu ora 10:00.

 Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică hibrid (fizic și online) și pentru luarea de cuvânt se transmit pe adresa de e-mail liliana.virtopeanu@mmediu.ro, până la data de 19 octombrie 2021, ora 16:00.