Proiect de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Data publicarii : 24 May 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectului de Hotărâre a Guvernului privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

NFH GAnexa 488

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ.

Persoana de contact este domnul Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ, telefon: 021/4089567, email: mircea.stoianescu@mmediu.ro