Proiect de HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale

Data publicarii : 19 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România  și a Planului de amenajare a teritoriului național secțiunea a III-a - zone protejate, zone naturale.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2Limite ANP 2022

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate, pe adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro.