Procedura de obtinere

Data publicarii : 04 Dec 2014

SOLICITAREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE

Operatorii economici – producatori, importatori, prestatori de servicii sau comercianti – care doresc sa obtina eticheta ecologica europeana inainteaza solicitarile Ministerului Mediului. Totodata, acestia trebuie sa depuna un dosar care sa demonstreze ca produsul corespunde exigentelor ecologice, stabilite de Comisia Europeana.

Testarea si verificarea produselor in procesul de evaluare a performantelor acestora se realizeaza de catre institute acreditate specializate,. Incercarile se pot efectua si in alte institute din strainatate, ale caror laboratoare sunt acreditate.

EVALUAREA SOLICITARII SI ACORDAREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE

Ministerul Mediului primeste solicitarea si, daca criteriile ecologice si de performanta sunt respectate, informeaza Comisia Europeana de decizia sa de acordare a etichetei ecologice europene.

Comisia publica aceasta decizie pe web-site-ul etichetei ecologice europene.

Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol in evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice, propune modificarile corespunzatoare cu privire la informatiile care urmeaza sa fie incluse pentru obtinerea etichetei ecologice.

Dupa acordarea drepturilor de utilizare a etichetei ecologice europene, autoritatea competenta incheie cu operatorul economic un contract prevazut in HG nr. 661/2011, prin care se stabilesc conditiile de utilizare a acesteia.

Autoritatea competenta trebuie informata in cazul modificarii caracteristicilor produsului, chiar daca aceste modificari nu afecteaza respectarea criteriilor pe baza carora s-a acordat eticheta ecologica.

In cazul in care aceste modificari afecteaza respectare a criteriilor pe baza carora s-a acordat eticheta ecologica, este necesara o noua solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.

CONTROLUL PERIODIC

Pentru a garanta durata conformitatii produsului la exigentele etichetei ecologice europene, autoritatea competenta – Ministerul Mediului, inclusiv reprezentantii abilitati, au dreptul la controale periodice la beneficiari.

Astfel, beneficiarul este controlat daca respecta criteriile aferente categoriei de produse si conditiile de utilizare, precum si dispozitiile contractului incheiat.

Revizuirea criteriilor ecologice pentru fiecare produs se face la o perioada cuprinsa intre 3 si
5 ani.
Prin urmare, eticheta ecologica este atribuita doar pentru o anumita perioada de timp echivalenta cu valabilitatea criteriilor, urmand ca solicitarea acesteia sa fie reinnoita.