Ordin pentru completarea Ordinului ministrului mediului și ministrului energiei nr. 838/591/2019 pentru stabilirea cadrului instituțional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Data publicarii : 26 Aug 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului Apelor si Padurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Ordin pentru completarea Ordinului ministrului mediului și ministrului energiei nr. 838/591/2019 pentru stabilirea cadrului  instituțional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea  armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Proiect OM 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Direcţia Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, persoana de contact: Nicoleta Datcu, email: nicoleta.datcu@mmediu.ro ,  tel 021 408 95 42