MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 799 din 6 februarie 2012, privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

Data publicarii : 09 Nov 2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 799 din  6 februarie 2012, privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Proiect de OM | Referat Proiect de OM                        

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, de la data publicării pe site pana la data de 28.11.2015, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă.

Persoana de contact este: domnul Gheorghe Constantin email: gheorghe.constantin@mmediu.ro .