MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL...

Data publicarii : 08 Jul 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

Proiect de OM | Referat de aprobare Proiect de OM                

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

Persoana de contact este: domnul Iacob Dănuţ, e-mail: Danut.Iacob@mmediu.ro .