MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Data publicarii : 08 Apr 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin de Ministru pentru  aprobarea Ghidului  de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.

Proiect OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului Pentru Mediu.

Persoana de contact este:  doamna Nina Ofițeru, adresă de e-mail: nina.ofiteru@afm.ro .