MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000

Data publicarii : 23 Jul 2015

În  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor  de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexe

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

Persoana de contact: domnul Iacob Dănuţ,    e-mail: daniacob2010@yahoo.com ,  tel/fax: 0213169765