MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu

Data publicarii : 11 Aug 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu.

Proiect de HG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcţia Generală Evaluare Impact şi Controlul Poluării.

Persoana de contact este: doamna Marinela Ștefan, e-mail: marinela.stefan@mmediu.ro sau fax: 021.316.04.21.