MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000

Data publicarii : 21 Jan 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru  compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexe

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii,  în termenul prevãzut de lege, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură.

Persoanele de contact sunt: domnul Danut IACOB, tel/fax: 0213169765, email: daniacob2010@yahoo.com  și domnul Mihai ENESCU, tel 0769.261.034, email: mihai.enescu@mmediu.ro .

[02-08-2016] Proiect de HG- VARIANTA-FINALA | Nota de Fundamentare Proiect de HG - VARIANTA-FINALA

[12-04-2016] Proiect de HG- VARIANTA-CONSOLIDATA | Nota de Fundamentare Proiect de HG - VARIANTA-CONSOLIDATA

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa în scris la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură, persoana de contact: Iulia Ivășchescu,   e-mail: iulia.ivaschescu@mmediu.ro,  fax: 0213169765