MMAP supune dezbaterii publice Planul de Management și Regulamentul al Sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepiști

Data publicarii : 08 Jul 2016

În  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Planul de Management și Regulamentul al Sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepiști.

Planul de Management și Regulamentul

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.

Persoanele de contact sunt: doamna Antoaneta Oprișan, Telefon: 0213160287, e-mail: antoaneta.oprisan@mmediu.ro .