MMAP supune dezbaterii proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor

Data publicarii : 12 May 2020

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii proiectul de ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor, e-mail: directiainundatii@gmail.com 
Persoana de contact este domnul Altan ABDULAMIT, Director adj. - DMRISB, e-mail: altan.abdulamit@map.gov.ro, tel. 0740017531.