MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

Data publicarii : 21 Feb 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Proiect OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului -A.N.P.M., Direcției Controlul Poluării și Reglementări. 

Persoana de contact este este domnul Mihai Pintilie, adresă de e-mail mihai.pintilie@anpm.ro .