MM supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

Data publicarii : 10 Jun 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante.

Proiect de OM | Referat de  necesiatate

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Direcţia Generală Evaluare Impact şi Controlul Poluării.
Persoana de contact este: domnul  Nicolae MANTA, adresă de e-mail: nicolae.manta@mmediu.ro , tel: 021/4089546 și Adrian BROȘTEANU, adresă de e-mail: adrian.brosteanu@mmediu.ro , tel 0214089545.