MM supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea modelului și conținutului formularului ”Decizie privind recuperarea sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate”

Data publicarii : 12 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului ”Decizie privind recuperarea sumelor încasate din restituirea finanţărilor acordate”.

Proiect de OM | Referat de aprobare

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului - Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este: domnul Andrei Iorgulescu, adresă de e-mail: andrei.iorgulescu@afm.ro .