MM supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului

Data publicarii : 01 Nov 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului.

Proiect de HG | Nota de fundamentare | Anexa - Tabel

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului - Agenția pentru Arii Naturale Protejate.

Persoana de contact este: domnul Mircea Stoianescu, Telefon: 0214089567, email: mircea.stoianescu@mmediu.ro .