MM supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea MM, transmiterea acestuia din administrarea MM, în administrarea CCR, precum și trecerea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Data publicarii : 13 Dec 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui bun imobil (constructie+teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului,  transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului, în administrarea Curții de Conturi a României, precum și trecerea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Proiect de HG | Nota de fundamentare | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului.

Persoana de contact este: domnul Mircea Stoianescu, Telefon: 0214089567, email: mircea.stoianescu@mmediu.ro .