MM supune dezbaterii publice proiectul de act normativ privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial

Data publicarii : 14 Sep 2017

În vederea promovării ordinului de ministru al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, conform art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Mediului supune dezbaterii publice  pentru o perioadă de 30 de zile,, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată proiectul de act normativ  privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial.

Referat | Proiect de OM

Menționăm că observațiile/propunerile de modificare ale persoanelor interesate, pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site.

Precizăm că persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului pentru primirea comentariilor și observațiilor este
d-na Ramona Zotta-Cherăscu, consilier, Direcţia Biodiversitate 
telefon: 0213160287, e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro

6 0ctombrie 2017

Ministerul Mediului vă invită la dezbaterea publică a proiectului de ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2012, care va avea loc în data de 16 octombrie 2017, între orele 11.00- 14.00, la sediul Ministerului Mediului, Sala de Consiliu, parter, din Bd. Libertăţii nr. 12, Bucureşti.

Proiect de OM

Înscrierile pentru luarea cuvântului şi recomandările cu privire la propunerea de modificare şi completare a actului normativ suspus dezbaterii se vor transmite la adresa de e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro, până în data de  13 septembrie 2017, ora 13.00.