MM pune la dispoziția publicului versiunea îmbunătățită a proiectului de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Data publicarii : 22 Feb 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) pune la dispoziția publicului versiunea îmbunătățită a proiectului de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Proiect de lege | Anexele 1-4 | Anexa 5 | Expunere de motive