Ministerul Mediului supune transparentei Proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice, ursoaică cu trei pui, Judetul Harghita

Data publicarii : 12 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune transparentei Proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice, ursoaică cu trei pui, Judetul Harghita.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, în cazul reglementării unei situaţii excepţionale, se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. Astfel, ordinul se supune adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

Persoana de contact este: domnul Adrian BROȘTEANU, adresă de e-mail adrian.brosteanu@mmediu.ro ,  tel 021/4089545 și srp@mmediu.ro , tel. 021/408 9500.