Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate

Data publicarii : 30 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcției Biodiversitate.

Persoanele de contact sunt: doamna Anca Crăciunaș, telefon: 0214089545, e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro și doamna Ramona Zotta-Cherascu, telefon: 0214089546, e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro .