Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești, din fluviul Dunărea, km 863-848 și Brațul Gogoșu

Data publicarii : 24 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești, din fluviul Dunărea, km 863-848 și Brațul Gogoșu.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcției Biodiversitate.

Persoana de contact este d-l Pasmangiu Ștefan, consilier în cadrul Direcției Biodiversitate, tel.: 021.408.96.34, e-mail: stefan.pasmangiu@mmediu.ro .