Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de HG privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri (arii naturale protejate) aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006

Data publicarii : 22 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri (arii naturale protejate) aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a acțiunilor de clarificare a situației juridice a terenurilor ariilor naturale protejate.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Economico- Financiara.

Persoana de contact este domnul Mircea STOIANESCU, adresă de e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro, Tel: 021/4089567.