Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Folosința Terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice

Data publicarii : 21 Nov 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG pentru definirea obligațiilor de administrare a subdomeniului Folosința Terenurilor, Schimbarea Folosinței Terenurilor și Silvicultură (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site la Ministerul Mediului, Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Serviciul Schimbări Climatice, persoane de contact: d-na Maria Făină, e-mail: maria.faina@mmediu.ro și d-na Andreea Alexe, e-mail: andreea.alexe@mmediu.ro, tel: 021 408 9542.