Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor organizeaza atribuirea directa in gestiune a faunei cinegetice din cuprinsul a 25 fonduri cinegetice – etapa gestionar consacrat – februarie 2022

Data publicarii : 18 Feb 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează, în temeiul art. 8 alin (1) lit a) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul a 25 fonduri cinegetice din județele: Argeș (1), Bacău (4), Bihor (2), Caraș Severin (1), Iași (4), Maramureș (4), Neamț (1), Suceava (1), Teleorman (1), Tulcea (5) și Vâlcea (1).

Denumirea, tarifele de atribuire directă și datele tehnice ale fondurilor cinegetice se afișează pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la adresa: http://www.mmediu.ro/categorie/atribuire-vanatoare/288.

Dosarele de atribuire, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului  aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările și completările ulterioare, se depune în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării prezentului anunț, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Registratură, Bd. Libertății, nr. 12, sector 5, București, în următorul interval de timp: luni – joi orele 08:30 – 17:00 și vineri orele 08:30 – 14:30.

Documentația sus-menționată trebuie numerotată pe fiecare filă, șnuruită și sigilată la capetele sforii prin semnătura deponentului și ștampila unității pe care o reprezintă.

Pentru respectarea prevederilor privind plata tarifului de gestionare, avizul prevăzut la art. 6 alin (1) lit b) din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările și completările ulterioare, trebuie emis ulterior termenului legal de plată aferent sezonului de vânătoare 2021 – 2022, respectiv ulterior datei de 30.11.2021.

 

Anexa nr. 1 la Anuntul nr. 147585  - .02.2022 -    DMRC - atribuire directa fonduri cinegetice

 

Fisa fc  36 Câlniștea - TR

Fisa fc  6 Socolău - MM.

Fisa fc  38 Oarța - MM

Fisa fc  52 Rîoaia - MM.

Fisa fc 19 Slătioara - MM

Fisa fc  04 Congaz - TL

Fisa fc  13 Fântâna Mare - TL

Fisa fc  25 Țiganca - TL

Fisa fc  29 Niculițel - TL

Fisa fc  34 Greci - TL

Fisa fc  55 Forău - BH

Fisa fc  62 Cusuiuș - BH

Fisa fc 25 Gradistea - AG

Fisa fc 45 Fauresti - VL

Fisa fc  01 Tătăruș - IS

Fisa fc  09 Schit - BC

Fisa fc  22 Turia Perieni - IS

Fisa fc  38 Satu Mare - SV

Fisa fc  39 Cornești - IS

Fisa fc  39 Dochia - NT

Fisa fc  53 Vultureni - BC

Fisa fc  55 Colonești - BC

Fisa fc 02 Motca - IS

Fisa fc 19 Bogdănești - BC

Fisa fc 67 Vermes - CS