Hotarârea a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți.

Data publicarii : 15 Sep 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în  administratia publica, 
republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotarârea a Guvernului 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți.
 
Notă de Fundamentare I Hotarârea a Guvernului
 
Persoane de contact:  Alexandru ROZNOV, consilier asistent, e-mail: alexandru.roznov@mmediu.ro, tel. 0214089582;
                                    Madi DE HILLERIN, consilier principal, e-mail: madi.dehillerin@mmediu.ro; tel. 0214089582.