Date GIS

Data publicarii : 17 Feb 2015

Rețeaua Natura 2000:

Limitele în format GIS ale siturilor Natura2000 

Limitele regiunilor biogeografice

Distribuția speciilor și habitatelor (raportare conform  art. 17 din Directiva Habitate)

Distribuția speciilor de păsări (raportare conform  art. 12 din Directiva Păsări)

Arii naturale protejate de interes național și internațional

Limite GIS ale ariilor naturale protejate - limite.7z.001 & limite.7z.002

Zonarea internă a parcurilor naționale și naturale

Limitele Sitului patrimoniul mondial UNESCO ”Păduri seculare și primare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei

Convenția Carpatică

Limita de aplicare a Convenției privind protecția Carpaților (Proiecție Stereo 1970)

Istoric date spațiale

Limitele rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale conform HG 230/2003 (proiecţie GAUSS KRUGER zona 4 sau zona 5)